Acţiuni coordonate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Ca și la precedentele ediții, colectivul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași, alături de reprezentanții unităților de învățământ și ai altor parteneri instituționali, contribuie la organizarea Sărbătorilor Iașului cu un portofoliu variat și generos de evenimente interesante:

 

 

Nr.

Denumirea și descrierea activității

Data și locul desfășurării

Organizatorii acțiunii/Parteneri

1

Gala Excelenței – premierea elevilor și a profesorilor care au obținut rezultate remarcabile la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2015-2016

Octombrie 2016

I.S.J. Iași

 

2

Deschiderea festivă a Centrului de Excelență Iași

Octombrie 2016

I.S.J. Iași, Centrul de Excelență Iași

3

Iaşul, perspectivă istorică şi arhitectonică – expoziţie de pictură, grafică şi artă fotografică, vernisaj. Desene pe asfalt despre oamenii din cetate în parcul Copou

 

10-16 octombrie 2016, Colegiul de Artă „O. Băncilă” Iași, Hotel Traian, Biblioteca Centrala Universitară „Mihai Eminescu”, Casa de Cultură „Mihail Ursachi”, Casa Corpului Didactic Iași, parcul Copou

I.S.J. Iași, Colegiul de Artă „O. Băncilă” Iaşi/Primăria Iași, C.C.D. Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Casa de Cultură „Mihail Ursachi”

4

Oamenii de lângă noi. Minoritatea evreiască în viața Iașului de altădată –suită de activități realizate de profesori și elevi din județ cu ocazia comemorării naționale a Holocaustului (expoziție dedicată contribuției comunității evreiești la cultura românească, în general, și la cultura ieșeană, în particular, prelegeri, vizionarea filmului ”Minoritatea evreiască din România”)

10 octombrie 2016, ora 16.00, B.C.U. ”Mihai Eminescu” Iasi

I.S.J. Iași/ Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Comunitatea Evreilor din Iași, Fundația Corona Iași, Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iași, Institutul de Istorie ”A.D.Xenopol” Iași

5

Concursul de matematică Olimpic pentru o zi, adresat elevilor de gimnaziu din mediul rural

Școala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iași, 8 octombrie 2016, ora 9.00

I.S.J. Iași/Școala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iași, S.S.M.R., filiala Iași

6

Make a difference! - proiect de voluntariat - ediţia a VI-a, prin care elevii vor distribui alimente (corn, lapte, ceai) pelerinilor veniţi în Iaşi

12-14 octombrie,

Bulevardul Ştefan cel Mare

Colegiul Naţional “C. Negruzzi” Iași/ Asociația Părinților din Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" Iași; Fundația Solidaritate și Speranță, Biroul de Asistență Socială a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

7

Întâlniri de suflet negruzzist - absolvenţi de marcă ai Colegiului Naţional "C. Negruzzi"" Iaşi se vor întâlni cu generaţia negruzzistă actuală, într-un dialog al valorilor trecutului cu provocările modernităţii.

12 octombrie, ora 12.00, Amfiteatrul Colegiului Naţional "C. Negruzzi" Iaşi

Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" Iaşi

8

Iaşii paşilor pierduţi, ediţia a II-a a concurs interdisciplinar care vizează monumente istorice şi stiluri arhitecturale din oraşul Iaşi. Concursul este organizat pe două secţiuni: ştiinţifică (concurs de cunoştinţe pe tema dată, adresat elevilor de clasa a IX-a) şi artă fotografică (elevi de gimnaziu vor realiza o expoziţie de artă fotografică, în care să surprindă ineditul monumentelor istorice şi elemente specifice stilurilor arhitecturale ale oraşului Iaşi).

13 octombrie, ora 13.00, Colegiul Naţional "C. Negruzzi" Iaşi

Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" Iaşi

9

Colegiul Național - repere europene: dezbatere cu privire la experiențele europene ale elevilor Colegiului Național, precum și despre oportunitățile programelor Erasmus+

12.10.2016, ora 14.30, Colegiul Național Iași

Palatul Copiilor Iași, Colegiul de Artă „O. Băncilă” Iaşi/ Primăria Municipiului Iași

10

Cunoaşte Iaşulactivitate de voluntariat prin care elevii vor distribui pliante pelerinilor, vor face sondaje de opinie şi vor organiza o expoziţie de artă fotografică

14 octombrie, Parcul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”

Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”/ Primăria Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Palatul Copiilor Iaşi

11

Călători în trecut - cartierul Podu Roș de-a lungul timpului - activități de popularizare a istoriei trecute a cartierului în care se află Colegiul Național „Emil Racoviță”, evidențiind schimbările care s-au produs în timp în această parte a orașului, având ca centru de interes o expoziție de fotografii

12-18 octombrie, Centrul de documentare si informare al Colegiului Național „Emil Racovita”

Colegiul Național „Emil Racoviță”/ Biblioteca Județeană “Gheorghe Asachi”, Complexul Muzeal Moldova - Muzeul Unirii

12

Concursului interdisciplinar interjudeţean Religia în dimensiune virtuală

7 octombrie 2016, Liceul Teoretic de Informatică “Gr. Moisil” Iaşi

Liceul Teoretic de Informatică “Gr. Moisil” Iaşi/I.S.J.Iaşi

13

Cultură și civism într-un vechi cartier al orașului Iași : Copou - activități de prezentare și cunoaștere a obiectivelor culturale, turistice și naturale din cartierul Copou de către elevii de liceu, precum si formarea deprinderilor civice și respectarea valorilor cetățenești

12-13 octombrie 2016, Colegiul National "Garabet Ibrăileanu" Iași și Casa de Cultură "Mihai Ursachi"

Colegiul National "Garabet Ibrăileanu" Iași/ Casa de Cultură "Mihai Ursachi"

14

Personalități emblematice ale Iașului în memoria prezentului - concurs de eseuri și prezentări digitale ale elevilor, portrete din galeria marilor oameni ai comunității

14-15.10.2016/Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi

 

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi/Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu” Iași

15

Arta în patrimoniul cultural al Iașului - prezentarea Colectiei de Arta “Harnau” (mobilier, carte, bancnote, bijuterii)

1 octombrie 2016, ora 17.00, Galeriile de Arta ale Centrului de Studii Europene

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași/ Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici Iași, Galeriile de Artă ale Centrului de Studii Europene, Universitatea de Arte “George Enescu”

16

"Iaşul cultural-oraş european"- antrenarea partenerilor educaţionali din alte țări în activităţi de îmbogăţire a cunoştinţelor cu privire la trecutul istoric al oraşului, la personalităţi şi realizările acestora; cultivarea sentimentului de apartenenţă la spaţiul european.

25-29 septembrie 2016 / 24-28 octombrie 2016,Liceul Teoretic “V. Alecsandri”, Iași

Liceul Teoretic “V. Alecsandri”, Iași/școli partenere din Italia, Polonia, Cehia,Turcia şi Franţa

17

Corul Basileus- participare la activităţile liturgice de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Pe toată durata sărbătorilor

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Diac. prof. Mihai Ursache, Pr. prof. Iulian Zaltariov, Mitropolia Moldovei și Bucovinei

18

Itinerar spiritual prin muzeele literare ieşene – concurs de fotografie pentru elevii din clasele a IX-a, prin realizarea unei expoziţii care să reflecte modul în care sunt percepute aceste obiective culturale

 

 

3-15 octombrie 2016, muzeele literare din cadrul M.N.L.R. Iaşi; expoziţia va fi organizată în Sala „Pod Pogor” a M.N.L.R. și ulterior prezentată la Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași

Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași / Muzeul Național al Literaturii Române, Iaşi

 

 

19

La pas prin Iaşii de poveste – proiect de voluntariat organizat de membrii Consiliului Elevilor de la Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași pentru 40 de copii (ciclul primar și gimnazial) din Parohia Chilișoaia, comuna Dumești, județul Iași. În cadrul proiectului vor fi organizate: excursia de vizitare a unor obiective culturale, religioase și turistice din orașul Iași; întâlnirea cu un scriitor ieşean la Librăria Cărtureşti – Palas Mall și concursul de fotografie Photomaraton. Orașul-cetate prin ochi de copil

3-9 octombrie 2016

Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” Iaşi/ Parohia Chilișoaia, comuna Dumești, județul Iași, Muzee ale M.N.L.R. Iaşi, Librăria Cărtureşti – Palas Mall, TVR Iași

20

Oameni si fapte din cetate - seminar interactiv cu invitați la care vor fi prezentate faptele unor personalități iesene care au marcat istoria și cultura Iașului."

12 octombrie, ora 12.00, Parcul Copou - Casa de Cultura „M. Ursachi” Iași

Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi” Iași/ Universitatea ,,Al.I.Cuza”, Facultatea de Istorie, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Casa de Cultură „M. Ursachi”, Asociatia Parintilor

21

Iașul în zi de sărbătoare - expoziție - concurs de fotografie pentru elevii de liceu

17 - 21 octombrie 2016, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași

Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași

22

Hrană pentru pelerini şi suflet - proiect de voluntariat, prin care elevii vor oferi ceai cald și plăcinte pelerinilor aflați la rând la cuvioasa Parascheva

13 - 14.10.2016, intervalul orar: 14.00 – 20.00, zonele cu pelerini la Sf. Parascheva

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, Colegiul Tehnic "Ioan C. Ștefănescu"/Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Fundaţia Solidaritate şi speranţă Iaşi

23

Spirit şi tradiţie prin meşteşuguri și artă culinară - expunerea standurilor cu produse textile realizate în cadrul atelierelor școlii și cu produse culinare tradiționle

12-16.10.2016, intervalul orar 10.00 - 20.00

Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu”, Iași/Primăria Iași

24

Istoria Sfintei Cuvioase Parascheva - expoziție de icoane

13.10.2016,orele 10.00-14.00

Colegiul Tehnic"Ioan C. Ștefănescu", Iași

25

Pe urmele francofoniei în Iaşul de altădată – activități de documentare și work-shop, în parteneriat cu Institutul Francez din Iaşi

10-12.10.2016,orele 14.00-16.00, Institutul Francez, Iași și L.T.M.A. Iași

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași/Institut Français de Iași, Roumanie

26

Iașul în imagini – ateliere de lucru, având ca finalitate realizarea unei expoziții cu produse de promovare a monumentului, clădirii, personalității ieșene alese de către elevi

14 octombrie 2016, ora 10.00, Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași

Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași /Asociația părinților „Orizonturi”

27

Cupa "Petru Poni" la fotbal, ediția XXV - competiție sportivă pentru elevii din clasele primare și gimnaziale

16 octombrie 2016, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași, Structura "Petru Poni"

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași/I.S.J. Iași, D.T.S. Iași, Asociația Județeană de fotbal Iași, Cotidianul BZI Iași, Radio Iași

28

Iasul - locul inimii noastre activități de cunoaștere a Iașului, expoziție de fotografie din arhivele personale ale elevilor - vizionare film documentar

12 -13 octombrie 2016, ora 11.00 - Școala Gimnazială "Ion Creangă", Iași

Școala Gimnazială "Ion Creangă", Grădinița cu Program Normal nr. 15, Iasi

29

Iaşul - biblioteca vie: expoziție fotodocumentară, recital de poezii din lirica ieșeană

14 octombrie 2016, Școala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Iaşi

Școala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Iaşi

30

Sărbătoarea Iaşului, prin ochi de copil – expoziție cu lucrări artistico-practice ale copiilor din grădinițele ieșene, realizate ca urmare a vizitelor în oraș, vizitării monumentelor/ caselor memoriale, a lecturilor după imagini, povestirilor

8 octombrie 2016, orele 11.00. Durata expozitiei: 8-21 octombrie 2016, Spațiul expozițional Iulius Mall

Gradinița cu Program Prelungit nr. 16 Iași, Parteneri: I.S.J. Iași, Primăria Iași, Iulius Mall

31

Personalități ieșene, modele demne de urmat - expoziție de portrete și monumente din Iasi, realizate de elevi

10-17 octombrie 2016, Ateneul Tatărași

Școala Gimnazială "Gh.I.Bratianu" Iași/ Ateneul Tatărași

32

Personalităţi ieşene – modele pentru tânăra generaţie – proiect educativ care vizează dezvoltarea interesului elevilor pentru adevăratele valori, prin întâlniri cu personalităţi ale culturii şi ştiinţei, dezbateri, prezentări, concursuri de desene, drumeţii în oraşul Iaşi, vizionări de filme şi realizări de expoziţii creative.

10-17 octombrie 2016 / Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi şi comunitatea

Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi/ Asociația Părinților Şcoala „Ştefan Bârsănescu” Iaşi

33

Cupa Iașului - IAȘIGYM - concurs național de gimnastică aerobică, cu participarea cercurilor de profil din palate și cluburi din țară

7 octombrie 2016, Casa de Cultură a Studenților Iași, 9.00-13.00

Palatul Copiilor Iași/ I.S.J. Iași, Casa de Cultură a Studenților Iași, Federația Română de Gimnastică

34

IA ȘI green bag, creează și responsblizează pentru eco-ul naturii! - concursul internațional de educație ecologică și protecția mediului

 

 

8-10 octombrie 2016, Palatul Copiilor Iași, Esplanada Voievozilor

Palatul Copiilor Iași/ M.E.N.C.Ș., I.S.J. IAȘI, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași/ S.C. "Salubris" S.A.,

Agenția Națională de Protecția Mediului Iași

35

Iasi Junior Fest - concurs internațional de muzică și dans pentru tineri

14,15,16 octombrie 2016 - Palas Mall Atrium

Palatul Copiilor Iași/ Primăria Municipiului Iași

36

Zilele Iașului la Palat - spectacol artistic dedicat zilelor orașului Iași

14 octombrie 2016, orele 14.00-15.00, Palatul Copiilor Iași - Sala de festivități

Palatul Copiilor Iași